Vasa IP adresa : [3.91.79.74]
holican
Dnes má sviatok Adrián, zajtra Gabriel a pozajtra Marián.
23. 03. 2019   | Reg./Prihl. | POKEC | Hlavná stránka | Listy od čitateľov | Stiahnite si |    
online je 9 čitateľov,
skús POKEC-ať

Naposledy registrovaní čitatelia
 • lajo
 • niktos
 • Xxxxx
 • erika

 • kontaktný e-mail:
  redakcia
  webmaster
  administrator
  xerro
  lucky

  Celkom9001099
  Marec38456
  Dnes864

  Pôjdete voliť ? Voľby do VÚC 2009
  Príspevok zo dňa 22. 10. 2009 (2406 )

  Pôsobnosť Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)
  Trnavský samosprávny kraj
  a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia TTSK,
  b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia TTSK,
  c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady TTSK a územné plány regiónov,
  d) účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,
  e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov TTSK a rozvoja TTSK,
  f) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,
  g) podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
  h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia,
  i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb
  j) utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,
  k) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,
  l) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu,
  m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj
  n) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosti o deti a mládež,
  o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
  p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území TTSK,
  q) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,
  r) vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.


  ZOZNAM KANDIDÁTOV
  pre voľby predsedu
  Trnavského samosprávneho kraja
  14. novembra 2009

  Kandidáti:

  Gábor Gál, Mgr., 35r., advokát, Veľká Mača, Gagarinova č. 85, MOST - HÍD

  Miroslav Jureňa, Ing., 55r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Gbely, Družstevná 164, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Agrárna strana vidieka

  Tibor Mikuš, Ing., 56r., poslanec NR SR, predseda VÚC, Suchá nad Parnou, Ružová dolina 645, Nezávislý kandidát

  Gabriel Pavelek, MUDr., 55r., lekár, Trnava, Zelenečská 9, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity

  ZOZNAM KANDIDÁTOV
  voľby do zastupiteľstva
  Trnavského samosprávneho kraja
  14. novembra 2009

  Kandidáti:

  Anton Bobrík, Ing., 55r., strojný inžinier, Kopčany, Sasinkova 345/9, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu

  Zdenko Čambal, Mgr., 47r., primátor mesta, Holíč, SNP 1684/34, NOVÁ DEMOKRACIA

  Jozef Hazlinger, Ing., 41r., primátor mesta Gbely, Gbely, Hudecova 1572/20A, Nezávislý kandidát

  Vladimír Horák, Ing., 53r., konateľ spoločnosti, Holíč, SNP 1673/8, Nezávislý kandidát

  Stanislav Chovanec, Ing., 50r., primátor mesta, Skalica, Bajanova 36, Nezávislý kandidát

  Miroslav Jureňa, Ing., 55r., poslanec Národnej rady SR, Gbely, Družstevná 164/0, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu

  Jarmila Kollárová, 49r., slobodné povolanie, Unín, č. 97, Strana zelených Slovenska

  Marian Majer, Mgr., 29r., štátny zamestnanec, Skalica, Pod hájkom 32, Sloboda a Solidarita

  Miroslav Mihál, Ing., 52r., štátny zamestnanec, Gbely, Naftárska 938, Nezávislý kandidát

  Drahomír Nosek, 31r., nástrojár, Skalica, Koreszková 47, Združenie robotníkov Slovenska

  Peter Pobuda, Ing., 51r., starosta obce, Mokrý Háj, č. 20, Nezávislý kandidát

  Milan Roman, 37r., regionálny riaditeľ, Skalica, Dr. Clementisa 1173/39, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

  Andrea Španírová, MUDr., 36r., lekár, Holíč, Schiffelova 1396/17, Nezávislý kandidát

  Ivan Uhliarik, MUDr., 41r., lekár, Skalica, Partizánska 5, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

  Soňa Zdražilová, 55r., terapeutka, Holíč, Bratislavská 43, Komunistická strana Slovenska
  ( Celý článok! | Autor: k2n | Počet komentárov: 175 | Chcem sa pridať do diskusie k článku | Informačný e-mailVytlačiť )