Vasa IP adresa : [3.91.79.74]
holican
Dnes má sviatok Adrián, zajtra Gabriel a pozajtra Marián.
23. 03. 2019   | Reg./Prihl. | POKEC | Hlavná stránka | Listy od čitateľov | Stiahnite si |    
online je 9 čitateľov,
skús POKEC-ať

Naposledy registrovaní čitatelia
 • lajo
 • niktos
 • Xxxxx
 • erika

 • kontaktný e-mail:
  redakcia
  webmaster
  administrator
  xerro
  lucky

  Celkom9001091
  Marec38448
  Dnes856

  Dva pohľady na jedno mestské zastupiteľstvo.
  Príspevok zo dňa 29. 09. 2003 (2425 )

  Na to, ktoré sa konalo 11. 9. 2003 v obradnej sieni MsÚ Holíč.
  Prvý pohľad je oficiálny a je to ten, ktorý si môže prečítať každý občan, ktorý si vyžiada zápisnicu z tohto stretnutia predstaviteľov mesta s poslancami.
  Zápisnica je to na pohľad pekná. Má asi sedem strán a po jej prečítaní by nezainteresovaný čitateľ musel skonštatovať, že máme v meste všetko v poriadku a to, čo v poriadku ešte náhodou nie je, sú len maličkosti, na odstránení ktorých sa intenzívne a konštruktívne pracuje. .. čítajte ďalej


  Tvorca zápisnice urobil vlastne veľkú slohovú prácu, ktorá však pramálo korešponduje so skutočným priebehom a obsahom zastupiteľstva.
  Ona to vlastne ani zápisnica nie je.

  Je to akési pretlmočenie skutočného, nevydareného priebehu schôdze do spisovnej a niekomu vyhovujúcej podoby, v ktorej je napísané to, čo sa vlastne ani na zastupku nedialo.
  Zápisnica taktne mlčí o nie zrovna vydarených ústnych prejavoch predstaviteľov mesta a už iba tým porušuje význam a vierohodnosť zápisu, ako takého. Zápisnica má byť verným záznamom priebehu čohokoľvek. Že tento písomný výstup nakoniec podpísali poslanci – overovatelia zápisnice - svedčí iba o tom, že ani oni priebeh schôdze nepochopili, alebo že ani oni nedávali pozor. Najskôr platí oboje. Viem čo píšem.
  Bol som tam! V skutočnosti to tam vyzeralo asi takto:

  A to je ten druhý pohľad.
  Po úvodných formalitách sa začalo „na ostro“ interpeláciami. Tu poslanci upozornili na nedostatok parkovacích miest na sídlisku SNP a že na Schiffelovej ulici sa premnožili potkany.
  Odpoveď:
  Bude sa riešiť.
  Viac poslanci interpelovať nepotrebovali. Všetko ostatné im bolo jasné!
  Potom prišli na rad VZN. VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby prešlo bez problémov.
  Horšie to bolo s VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Stačilo, aby jeden poslanec začal s pripomienkami a strhla sa lavína v opravovaní návrhu textu. Do korektúry VZN sa zapojili prakticky všetci prítomní.
  Opravovala sa gramatika a štylistika, opravovali sa pojmy a nakoniec všetci opravovali všetko a všetkých. Asi po desiatich minútach neplodného handrkovania, ktoré bolo hodné tak nanajvýš na orientálny trh, sme začali v publiku očakávať, že toto divadlo primátor stopne a VZN odloží na ďalšiu schôdzu a dovtedy ho nechá riadne pripraviť.
  Mýlili sme sa.
  Nič sa nestoplo.
  Aj sám primátor sa za asistencie svojho zástupcu \"aktívne zapojil\" do nekonečných úprav.
  Strašné!
  Korektúry sa robili rovných 45 minút.
  A potom sa bez rekapitulácie úprav o VZN hlasovalo. Netreba hádam ani dodať, že schválené bolo jednomyselne. Ako vždy! Bolo to vlastne jedno, lebo pripomienok bolo toľko, že o ich presnom zaznamenaní sa dá vážne pochybovať a ich rekapitulácia by trvala ďalších 45 minút. Ak nie viac!
  Nasledovali úpravy rozpočtu. To trvalo iba chvíľu. Hlasovalo sa skôr, než si poslanci stihli pred sebou vymeniť podklady a už sa rokovalo o predaji pozemku na Kopčanskej. Nakoľko o kúpu prejavili záujem dvaja kupci, problém bol neriešiteľný, poslanci už aj unavení a tak sa tento bod programu hodil naspäť do komisií. A bolo! Minimálne dva mesiace majú od rozhodovania pokoj.
  Pokračovalo sa bežnou rutinou, padli nejaké informácie o grantových schémach, o zmluve Hodonín – Holíč, o lekárskej pohotovosti, o TJ Iskra a prišla na program diskusia.
  V diskusii padla zaujímavá otázka od jednej poslankyne.
  Chcela vedieť čo hrozí mestu, ak sa mesto nevysporiada s dlhmi voči VPP.
  Primátor brilantne odpovedal, že je to veľký problém, ale že už sa urobili opatrenia a opäť bude všetko OK.

  To poslancom na vysvetlenie stačilo.
  Čerta starého sa oni potrebujú starať o také „maličkosti“, ako kde sa zoberú milióny na úhradu terajších dlhov, ako sa vrátia milióny do rekultivačného fondu a tak.
  Veď do konca roka zostáva ešte viac ako tri mesiace, tak čo! Tiež ich pramálo trápila výtka z publika, že mesto svojim diletantským postupom prišlo o 2,5 milióna korún, ktoré mohlo získať za pozemky Pod Hrebeňom.
  Viac zaujímavého sa na zastupku neudialo. Aspoň nič také, čo by stálo za komentár.
  Čo dodať. Predstavitelia nášho mesta sú voči kritike dostatočne odolní .
  Že sa dá kritike čeliť viacerými spôsobmi vieme všetci. Ešte by sme radi vedeli, prečo si naši volení a zvolení zvolili ten najpohodlnejší spôsob a to, že si kritiky nevšímajú.
  A ešte doporučujem všetkým občanom Holíča, aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva chodili.
  Oplatí sa to.
  Aj sa zasmejú, pobavia........


  ( Celý článok! | Autor: k2n | Počet komentárov: 0 | Chcem sa pridať do diskusie k článku | Informačný e-mailVytlačiť )