Vasa IP adresa : [3.91.79.74]
holican holican
Dnes má sviatok Adrián, zajtra Gabriel a pozajtra Marián.
23. 03. 2019   | Reg./Prihl. | POKEC | Hlavná stránka | Listy od čitateľov | Stiahnite si |    
online je 10 čitateľov,
skús POKEC-ať

Naposledy registrovaní čitatelia
 • lajo
 • niktos
 • Xxxxx
 • erika

 • kontaktný e-mail:
  redakcia
  webmaster
  administrator
  xerro
  lucky

  Celkom9001062
  Marec38419
  Dnes827

      Boli zobrazené 5 (z 5 nájdených) článkov.    

  Vladimír P e t r o v i č, Mgr.,
  (webmaster, Kandidáti na primátora mesta HOLÍČ, 20.10.2006)
  vek:43
  povolanie:historik
  bydlisko:Holíč, Hodonínska 15
  nezávislý kandidát
  Vladimír H o r á k, Ing.
  (webmaster, Kandidáti na primátora mesta HOLÍČ, 20.10.2006)
  vek:50
  povolanie:primátor mesta
  bydlisko:Holíč, SNP 8
  SDKÚ-DS,KDH

  Zdenko Č a m b a l, Bc.
  (webmaster, Kandidáti na primátora mesta HOLÍČ, 20.10.2006)
  vek:44
  povolanie:podpredseda TTSK
  bydlisko:Holíč, SNP 34
  SMER-SD,ĽS-HZDS,SNS
  Martin C u d z i š
  (webmaster, Kandidáti na primátora mesta HOLÍČ, 20.10.2006)
  vek:40
  povolanie:živnostník
  bydlisko:Holíč, SNP 1
  nezávislý kandidát
  Rastislav C a l e t k a
  (webmaster, Kandidáti na primátora mesta HOLÍČ, 20.10.2006)
  vek:38
  povolanie: konateľ spoločnosti
  bydlisko: Holíč, Pri štadióne 8B
  nezávislý kandidát
  S rozumom, čestne, spoločne.
  Vstupom do EÚ sa pre mestá otvorili veľké možnosti, ako možno získať financie na investičné, ale aj kultúrne, či spoločenské akcie.
  V jednotlivých fondoch sa prerozdeľujú vysoké zdroje financií, ktoré majú ale veľmi prísne kritériá pre čerpanie.
  Sú stanovené presné pravidlá, za akých možno získať nenávratné financie.
  Neverme ale tomu, že kľúčom do týchto pokladní sú mená, funkcie, či politické tričká.
  Hlavným kľúčom k peniazom je kvalitný projekt, ktorý má veľmi prísne pravidlá.
  Tu Holíč za posledné roky pohorel.
  Nemá kvalifikovaných pracovníkov na to, aby takého projekty pripravili na konkrétne ciele Holíča.
  Nenávratné dotácie do Holíča prišli vo veľmi malej miere.
  Primátora môže podporovať ktokoľvek, keď nemá v rukách kvalitný projekt, nemôže získať žiadne financie.
  Naše oddelenie regionálneho rozvoja a dotačnej politiky neobstálo v tejto fáze čerpania z fondov.
  Mojím zámerom je zamestnať na tomto oddelení kvalifikovaných odborníkov, ktorí okamžite začnú pracovať na konkrétnych projektoch.
  Ako ich zaplatíme?
  Ak budem zvolený do funkcie primátora, nenavrhnem svojho zástupcu.
  Nakoľko sa tejto funkcii budem venovať na 100 %, nemyslím si, že bude potrebný.
  Z ušetreného platu zaplatíme kvalitného zamestnanca na prípravu projektov.
  Ak dostanem do rúk kvalitný projekt, potom je dôležité odovzdať ho s patričnou podporou všetkých, ktorí chcú mestu Holíč pomáhať, najmä vplyvných funkcionárov politických strán, odborníkov pohybujúcich sa v kruhoch ministerstiev, či poslancov VÚC, ktorých sme si zvolili.
  Spoločne musíme dohliadnuť na to, aby niekto, kto by chcel rozhodovať z iného pohľadu ako odborného spracovania projektu, neodložil náš projekt do zabudnutia.

  Strednodobé investičné zámery.
  Pri záhajení stavby kruhového objazdu vtedajší pán minister sľúbil, že s realizáciou obchvatu Holíča zo smeru od Bratislavy na Hodonín a Skalicu, ktorý je v súlade so smerným územným plánom, by sa mohlo začať v ďalšom volebnom období.
  Je to pre mňa výzva a priorita.
  Taktiež opravy opotrebovaným ciest a chodníkov v meste sú nutnosťou.
  Veľký dôraz ale kladiem na kvalitu.
  Dobudovanie ciest v lokalite Pod hrebeňom je nevyhnutnosťou. Parkovanie v Holíči, hlavne na sídliskách, treba rozšíriť.
  Nemôžeme predsa prenajať všetky parkovacie miesta a zabudnúť na autá s telesne postihnutými, či sanitky alebo hasičov.
  S prípravou priemyselného parku v lokalite letiska som sa nestotožňoval.
  Záplavová zóna rieky Moravy, letisko a teraz zámer projektu prepojenia miest Kopčany Mikulčice, renovácia kopčianskej kačenárne, žrebčína, turistické prepojenie s Holíčskym zámkom ešte viac odsúvajú zámer priemyselného parku v tejto lokalite.
  Najväčší priemysel na svete je cestovný ruch.
  Máme vynikajúce predpoklady rozbehnúť ho aj v meste Holíč. Je to len na nás.
  Holíčsky zámok, vodný mlyn, veterný mlyn, liehovar, objekty Holíčskej manufaktúry, to by mali byť jedni z našich fabrík.
  Samozrejme, nie sú to všetky naše pamiatkové a historické objekty, ale ostatné by mali slúžiť na prehliadky.
  Je mi známe, že väčšina z týchto objektov nám nepatrí.
  No pre mňa to neznamená, že nemôžu patriť alebo ich nemôžu opraviť majitelia.
  Tieto strednodobé zámery sú veľmi finančne náročné, a tu sa uvidí holíčsky lokálpatriotizmus, súdržnosť a pravá tvár Holíčanov, či sme spoločne schopní vypracovať projekty a zabezpečiť financie. Urobím všetko pre to, aby som týchto Holíčanov oslovil a spojil ich pre holíčsku vec.
  Tu treba obliecť holíčske dresy.

  Dvakrát meraj a raz rež.
  Platí v dnešnej dobe stále viac.
  V histórii Holíča sa na to dosť často zabúdalo.
  Informovanosť a diskusia o veciach verejných bola v mnohých prípadoch nedostačujúca.
  Tomuto sa chcem vystríhať.
  Aj preto strieľať od pásu predvolebné sľuby nebudem.
  Nedá sa sľúbiť niečo, o čom nemám všetky informácie.
  Po nástupe do služby primátora by som ale hľadal možnosti lepšej funkčnosti chodu úradu, ale aj zníženie nákladov na chod úradu.
  Všetci zamestnanci aj mestská polícia by mali pracovať v jednom objekte.
  V uvoľnených priestoroch môžeme vybudovať podnikateľský inkubátor pre začínajúcich živnostníkov alebo ho použiť na účely potrebné pre mesto.
  Doriešiť využitie tretej základnej školy na Kollárovej ulici treba bez emócií a so zapojením všetkých, ktorí majú snahu dať do rovnováhy ekonomiku a vzdelanie.
  Materské školy, základné školy a základná umelecká škola umenia ako samostatné právne subjekty pracujú na veľmi vysokej úrovni.
  Sú riadené odborníkmi na svojich miestach.
  Pomoc týmto subjektom vidím hlavne v materiálnych potrebách, čo sa týka opráv budov, jedálne, či športovísk.
  Stredné školy máme dve.
  Stredná poľnohospodárska škola Holíč s novým názvom SOŠ a Stredné odborné učilište poľnohospodárske Holíč, ktorému ale už skoro budeme hovoriť Stredné odborné učilište Holíč.
  Aj keď obidve školy patria pod správu VÚC, vidím v týchto školách obrovský potenciál spolupráce s mestom.
  Jednotlivé odbory na školách sú priam predurčené k spolupráci, v rámci služieb v cestovnom ruchu.
  Je treba podporiť ich dynamický rozvoj a kvalitu.
  Vari najviac Holíčanov je organizovaných v kluboch a záujmových organizáciách.
  Je v nich zastúpená celá generácia.
  Každý z nás alebo z rodiny bol, je alebo bude členom týchto dobrovoľných organizácií.
  Tu trávime veľa voľného času, oddychujeme a športujeme.
  Reprezentujeme mesto ako doma, tak aj v zahraničí. O finančnej či materiálnej podpore mesta organizáciám netreba veľa hovoriť.
  Tá musí byť v rámci ekonomických možností čo najvyššia. Vyhodnocovanie najlepších, či zaslúžilých členov, ktorí vedú, viedli a ťahajú jednotlivé kluby, je cťou pre primátora.

  Aj mesto starne.
  No nedovoľme, aby niektoré jeho časti odumreli.
  Holíč – Wywar má silné a zdravé korene už od roku 1205.
  Treba ich zaliať, ošetriť a stavať na nich.
  Najväčší priemysel – cestovný ruch je garanciou a zárukou obnovy mesta, ktorý najšetrnejšie pristupuje nielen ku kultúrnym pamiatkam, ale aj ku kvalite života človeka v meste.
  Viaže na seba veľa ďalších služieb a odvetví, kde zamestnáva veľký počet ľudí. Susedné mestá, ale i obce, taktiež smerujú stratégiu rozvoja obnovou kultúrnych pamiatok, a to môže pomôcť mestu Holíč v jeho rozvoji.
  Aj preto vzniklo Združenie obcí mikroregiónu Skalicko, ktorého členom je aj mesto Holíč. Je to ďalšia z ciest, po ktorej treba kráčať pri získavaní finančných prostriedkov ako na vlastný rozvoj, tak aj na spoločné programy.

  Vážení Holíčania, voliči.
  Pri tvorbe predvolebného programu ma viedla triezva hlava, holíčske srdce a čistá duša.
  Verím, že čestnosť a spravodlivosť dôjde v živote najďalej a do úspešného konca.
  Netreba len sľubovať, ale hlavne pracovať.


  Rastislav Caletka
  nezávislý kandidát na primátora mesta Holíč
  PRIMÁTOR PRE VŠETKÝCH HOLÍČANOV

  VOĽTE č.1