Vasa IP adresa : [3.84.139.101]
holican holican
Dnes má sviatok Kamila, zajtra Dušana a pozajtra Iľja, Eliáš.
18. 07. 2019   | Reg./Prihl. | POKEC | Hlavná stránka | Listy od čitateľov | Stiahnite si |    
online je 10 čitateľov,
skús POKEC-ať

Naposledy registrovaní čitatelia
 • lajo
 • niktos
 • Xxxxx
 • erika

 • kontaktný e-mail:
  redakcia
  webmaster
  administrator
  xerro
  lucky

  Celkom9162127
  Júl3003
  Dnes197

      Boli zobrazené 15 (z 102 nájdených) článkov.    

  |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|

  Vlastníci bytov, dajte si pozor na písomné hlasovanie !!!!
  (článok od čitateľa, Informácie, 04.12.2007)
  Väčšina vlastníkov bytov v Holíči, ktorým vykonáva správu OSBD Senica, pravdepodobne obdržali „Oznámenie o písomnom hlasovaní“. OSBD Senica, správca bytových domov, sa rozhodlo o zmene zmluvy o výkone správy.
  Zvolilo formu písomného hlasovania, nakoľko predpokladá, že návrh novej zmluvy mu touto formou ľahšie prejde.
  V podstate zneužíva zákon (využíva slovíčko „môže“) a volí formu, ktorá sa spolieha na neinformovanosť a predpokladá, že vlastníci túto novú zmluvu podpíšu bez bližšieho preštudovania, alebo že tak urobí aspoň ich postačujúca väčšina k spokojnosti OSBD.

  Návrh zmluvy o výkone správy je oproti súčasne platnej zmluve podstatne zložitejší a hlavne je nevyvážený.
  Je postavený jednoznačne v prospech správcu (OSBD Senica) a to prakticky vo všetkých jej bodoch.
  Autor návrhu zmluvy sa pokúša dostať vlastníkov bytov do polohy z obdobia, keď boli všetky byty družstevné a družstvo si diktovalo svoje podmienky.
  Vlastníci bytov sa podľa predloženého návrhu stávajú rukojemníkmi družstva, ktoré si môže diktovať ceny, termíny i podmienky.
  Autorovi zmluvy ušiel detail, že správca je tu pre vlastníkov bytov a nie naopak. Z návrhu zmluvy je evidentná aj snaha družstva v „zabetónovaní“ sa v súčasnej pozícii správcu.

  Navrhovanú zmluvu o výkone správy tvorí z väčšej časti odpísaný zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vrátane jeho dodatkov a preto obsahuje až 13 strán neprehľadného a často i duplicitného textu.
  Medzi ustanovenia zákona sú povsúvané „špecialitky“ a takúto zmluvu si nám, skoro ako negramotným a nesvojprávnym vlastníkom, dovolili predložiť.

  Navrhovanej zmluve sa dá veľa vyčítať.
  Okrem gramatických chýb, ktoré sú v tomto prípade bezvýznamné a toho, že zmluva je všeobecná (napr. nie každý dom má kotolňu a komíny, ale v zmluve sú uvedené), si dovolím upozorniť aspoň na niektoré zjavné nevýhodnosti pre vlastníkov bytov:
  - Vlastník dáva správcovi splnomocnenie na všetko, dokonca aj na to, aby na neho samého mohol poslať exekútora. Splnomocnenie je dokonca 2x. Na začiatku a aj na konci návrhu.
  - Správca si sám určuje výšku odplaty za výkon činností.
  - Umožňuje sprístupniť čerpanie fondu iba za posledné 3 roky (ako sa gazdovalo predtým, nás nemusí trápiť).
  - Výsmechom je doručovanie správy o činnosti – vraj ho stačí vhodiť do schránky za prítomnosti dvoch svedkov!
  - Správca nie je v omeškaní s vracaním preplatkov, ak nie je na účte domu dostatok prostriedkov! Na čo tam ten správca potom je, keď pripúšťa vznik takého stavu?
  - Úroky z omeškania platby (vlastníkov) sa riadia vraj osobitnými predpismi. Akými?
  - Požiadavka sprístupnenia bytu pod sankciou! Čo ak bude vlastník týždeň mimo, niečo nepredvídané sa vtedy stane a vlastník má zaplatiť všetky, aj následné škody? A čo tak poistenie?
  - Prečo sa zvyšuje cena za výkon správy? Ak je cena dohodou, tak nech hľadá správca rezervy vo svojich radoch a nenecháva zvyšovanie platov na OSBD na pleciach vlastníkov bytov. Alebo nech predložia kalkuláciu ceny (to by sme sa asi divili).
  - Odmenu za správu si správca sťahuje z účtu domu na svoj účet najprv. Malo by to byť naopak, teda až po zaplatení všetkých úhrad za bytový dom.
  - Vlastníci dávajú súhlas na presuny finančných prostriedkov z fondu údržby!
  - Vlastníci dávajú správcovi súhlas na prenajímanie nebytových priestorov v dome! atď... atď....

  Všetkým vlastníkom bytov preto doporučujem bojkotovať písomné hlasovanie o (pre vlastníkov nevýhodnej) zmluve o výkone správy.
  Ako alternatívu navrhujem ponechať starú zmluvu, poprípade ju len dodatkami aktualizovať, alebo sa poobzerať po inom správcovi!!!
  OSBD v Senici si o to priamo koleduje.
  Stavba Lidlu začala.
  (Marko, Informácie, 23.10.2007)
  Práce na Lúčkach sa rozbehli, stavenisko je riadne oplotené a predpisovo označené.
  Presne, ako Stavebný zákon káže.
  Aj Štátny stavebný dohľad je spokojný.
  Všetko je tak, ako má byť.
  Nemáte radosť?
  EMISNÉ KONTROLY v Holíči – nové povinnosti pre majiteľov automobilov
  (Ing. Jozef Švrček, Informácie, 22.10.2007)
  Motoristická verejnosť už určite zaregistrovala zmeny v zákone o podmienkach prevádzky vozidiel .
  Čo sa vlastne zmenilo v časti emisných kontrol ?

  Zákon č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Podstatné zmeny nastali aj v časti emisných kontrol, ktoré na základe uvedeného zákona vstúpili do platnosti v tomto roku..

  Takže aspoň v stručnosti – emisnou kontrolou sa rozumie kontrola stavu vozidla, jeho systému, ktorý ovplyvňuje tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.
  Emisné kontroly môže vykonávať iba špecializované pracovisko .

  Kde nájde motoristická verejnosť tieto služby ?
  Po splnení všetkých zákonných podmienok dostalo povolenie na vykonávanie tejto činnosti aj pracovisko emisnej kontroly v Holíči v areáli autoservisu za nadjazdom pri čerpacej stanici ESSO. Emisné kontroly na tzv.“ špinavý benzín „ ako sa v žargóne mechanikov hovorí autám ktoré nemajú katalyzátor, sa už vykonávajú, a emisné kontroly na ostatné vozidlá s katalyzátorom, tak ako to ukladá zákon, sa začnú vykonávať v poslednom týždni októbra 2007.
  Dovolím si upozorniť na očakávaný nápor v závere roka na emisné kontroly pre vozidlá prihlásené do evidencie do 31.12.1999 ktoré majú konečný termín kontroly do 31.12.2007.
  Je škoda, aby pre opomenutie tejto povinnosti prichádzali v januári 2008 vodiči o osvedčenie o evidencii.
  Emisné kontroly sa vykonávajú v pracovnej dobe, je dobré sa aspoň objednať na čísle 668 2864.
  V prípade naliehavej potreby vieme túto zabezpečiť i v mimopracovnej dobe.

  Kto v regióne okresu Skalica vykonáva emisné kontroly.
  Povolenie pre výkon emisnej kontroly v okrese Skalica podľa mojich informácii má len pracovisko Skalica a pracovisko Holíč .
  Holíčske pracovisko má výhodu, že na vozidlách ktoré neprejdú emisnou kontrolou vykoná potrebné opravy, diagnostikovanie.
  Okrem toho sa vykonávajú všetky práce ktoré súvisia so servisom a opravami vozidiel.
  Teda na jednom mieste široký rozsah služieb pre motoristu.

  Ktorých vozidiel sa táto povinnosť týka ?
  V podstate od účinnosti zákona v stanovených lehotách bude emisným kontrolám podliehať väčšina vozidiel.
  Kratší je výpočet tých , ktoré nepodliehajú, a sú to :
  - motorové vozidlá kategórie L a motorové vozidlá kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom mazaným zmesou paliva a oleja
  – teda známe dvojtakty.

  A to podstatné - koho sa to týka ?
  Doteraz sa emisné kontroly vykonávali len na vozidlách so zážihovým motorom bez katalyzátora .
  Teraz zákon určil nové pravidlá a emisným kontrolám podliehajú aj vozidlá so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom - vozidlá na benzín s katalyzátorom - ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie :

  - vozidlá prihlásenie do evidencie do 31.12.1993 majú povinnosť prvýkrát sa podrobiť emisnej kontrole
  od 1.4.2007 do 31.6.2007

  - vozidlá prihlásenie do evidencie od 1.1.1994 do 31.12.1999 majú povinnosť prvýkrát sa podrobiť emisnej kontrole od 1.7.2007 do 31.12.2007

  - vozidlá prihlásenie do evidencie po 1.1.2000 a ktorým lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej uplynie do 31.6.2008 majú povinnosť sa podrobiť emisnej kontrole od 1.1.2008 do 31.6.2008 Lehoty emisnej kontroly pravidelnej :

  - prvýkrát do 4 rokov od prvej evidencie - následne každé 2 roky
  K vykonaniu emisnej kontroly po pristavení vozidla musí byť predložené osvedčenie o evidencii, alebo jeho aktuálna overená kópia spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  Toľko aspoň stručná informácia, ďalšie Vám radi poskytnú a poradia naši pracovníci stanice emisnej kontroly .
  „Oktoberfest“ už aj v Holíči.
  (k2n, Informácie, 01.10.2007)
  Minulú sobotu ožili zámocké priestory ďalšou, relatívne podarenou akciou.
  Zámocké pivné slávnosti sa v konečnom dôsledku vydarili, mali slušnú účasť a ľudia sa dobre bavili. Pilotná akcia takéhoto druhu sa pochopiteľne nevyhla aj kritike niektorých návštevníkov, ale to patrí k veci.
  Detské choroby sa dajú prekonať.
  Niektoré choroby, ako vyriešenie prívodu vody a tým samozrejme aj najviac kritizované plastové poháre, sú liečiteľné.
  Niektoré, ako nepredstaviteľná hlučnosť hudobnej skupiny, sa v dnešnej dobe liečiť nedajú.
  Hudobníci sú jednoducho presvedčení, že svojimi decibelmi musia otráviť každého, okrem seba.
  Kapelám ešte dlho nepríde, že sa ľudia chcú porozprávať aj za stolom a nie chodiť sa porozprávať von.
  Škoda.

  Vypočul som si aj dosť názorov na vstupné.
  Vraj platiť vstupné preto, že si chcem vypiť pivo?
  Je na tom niečo, ale keby sa vstupné neplatilo, tak by slávnosti pokazila prítomnosť rôznych asociálov a tí tam veru nikomu nechýbali.
  Vstupné vyrobilo akýsi filter a myslím, že účinný.

  Návštevníci pozitívne hodnotili aj vhodne zvolené priestory.
  Bývalý depozit sa konečne otvoril pre verejnosť.
  Vo vnútri bolo príjemné teplo, a nebolo tam ani extrémne nafajčené.
  V tomto ročnom období sa už večer vonku dobre nesedí a preto organizátori zvolili správne.
  Noci sú už naozaj chladné.

  Počas celej akcie sa niečo dialo, neboli náznaky nudy a netradičný spôsob moderovania sa páčil a určite sa zachová aj pri ďalších ročníkoch.
  V Holíči nám vznikajú nové tradície a to je naozaj dobre.
  Veď nie iba chlebom je človek živý!
  “ Z oboch brehú Moravy “ - 30 - rokov DH Májovanka
  (článok od čitateľa, Informácie, 14.08.2007)
  V. ročník medzinárodného festivalu dychových hudieb v Holíči
  Zadĺžený Holíč kupuje miliónový zámok
  (prevzaté, Informácie, 02.07.2007)

  Holíčsky zámok sa za 30 miliónov korún vráti do majetku mesta.
  (autor: Pavol Machovič, Pravda)
  Holíčsky zámok sa za 30 miliónov korún vráti do majetku mesta.
  Kúpu bývalého letného sídla cisárovnej Márie Terézie odsúhlasili mestskí poslanci.
  Primátor Zdenko Čambal (HZDS) tvrdí, že ide o najdôležitejšie rozhodnutie samosprávy v tomto volebnom období.

  "Národná kultúrna pamiatka Holíčsky zámok je pre nás strategický objekt, ktorý určí ďalšie smerovanie mesta a zabezpečí aj jeho rozvoj," vyhlásil primátor.
  Peniaze na kúpu zámku získa mesto predajom novej športovej haly spoločnosti Kofis Leasing, od ktorej si ju spätne kúpi na splátky.
  V pokladnici mesta peniaze na kúpu zámku nie sú, ďalší úver si už samospráva nemôže zobrať, preto poslanci odsúhlasili tento postup.
  Cena za rozsiahlu trojpodlažnú budovu je podľa Čambala výsledkom dlhých rokovaní. ,,Ešte v deň rokovania zastupiteľstva predávajúci trval na cene 40 miliónov, na kompromise sme sa dohodli telefonicky hodinu a pol pred zastupiteľstvom," dodal.
  Samospráva Holíča zámok získala do vlastníctva od štátu po roku 1989, pred jedenástimi rokmi vtedajšie mestské zastupiteľstvo rozhodlo o jeho predaji za 18 miliónov korún spoločnosti Wywar Invest.
  Mesto na obnovu zdevastovaného zámku peniaze nemalo, zabezpečiť ich mal súkromný investor.
  Spoločnosť získala niekoľko desiatok miliónov korún zo Slovenskej kreditnej banky, na obnovu zámku ich však nepoužila.
  Štúdia budúceho využitia, ktorú mala vypracovanú, je však podľa primátora Zdenka Čambala použiteľná aj dnes.
  Zámok by sa mal zmeniť na kongresové centrum s hotelovým ubytovaním a ďalšími službami, čo si však vyžiada stovky miliónov korún.
  Vedenie mesta sa pri financovaní spolieha na európske fondy. ,,Nachádzame sa v historicky jedinečnom období, ktoré jednoducho musíme využiť na obnovu zámku," hovorí primátor, ktorý je aj podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja.
  Kúpa a obnova dominanty Holíča bola prioritou jeho predvolebného programu.
  Štúdia z dielne architekta Mariána Luptáka rátala pred desiatimi rokmi s nákladmi na rekonštrukciu vo výške okolo 630 miliónov korún, dnes budú výrazne vyššie.
  O rozsahu rekonštrukcie a jej časovej postupnosti bude rozhodovať projektový tím, ktorý zriadil primátor.
  Vedenie mesta očakáva, že zámok rozhýbe turistický ruch v regióne a prinesie aj množstvo pracovných príležitostí.
  Pavol Machovič, Pravda
  Tretí pokus.
  (k2n, Informácie, 22.06.2007)
  K občanom Holíča sa prostredníctvom tlačeného dvojtýždenníka Holíčan a internetu dostal dotazník pre prípravu „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Holíč“.
  Mesto sa o spracovanie takého podobného materiálu pokúša už tretí krát.
  V roku 2003 sa to volalo Rozvojový program, v roku 2006 sa názov zmenil na súčasný.
  Nejde o názov.
  Vždy sa jedná o strategické plánovanie.
  Vtedy sme sa tejto téme venovali aj na našich stránkach ( v roku 2003 a tiež v roku 2006).
  Pozitívom dnešného tretieho pokusu je, že sa môžu na príprave tak dôležitého materiálu podieľať aj občania.
  Treba sa povzniesť nad prípadnými reakciami na dotazník.
  Niekomu sa môže zdať dotazník zložitý, niekomu naopak primitívny a niekomu sa môže zdať, že v dotazníku nie sú tie správne otázky.
  S takými názormi sa musí rátať.
  Nechcem spracovateľom radiť, ale podľa mňa by sa mal dotazník dostať k občanom aj inou, ako už spomínanou cestou.
  Možností je veľa.
  Dotazník by sa mohol distribuovať prostredníctvom detí v škole, ktoré by mohli motivovať rodičov nie iba v riešení otázky, či vyplniť, alebo nevyplniť, ale aj svojimi názormi.
  Nepodceňujme detské názory.
  Deti dokážu byť dosť kritické a veci vidia niekedy očami, ktoré nie sú ešte skazené zaujatosťou.
  Ďalšou možnosťou je osloviť firmy a podnikateľov, ktorí by distribuovali dotazník medzi zamestnancami.
  V Holíči je aj dosť občianskych združení.
  Iniciatíve sa medze nekladú.
  Pomôcť by mohli aj mestskí poslanci!
  Veď je medzi nimi veľa podnikateľov, zamestnávateľov i učiteľov.
  Zainteresovaní poslanci, ktorí budú v konečnom dôsledku „Program hosp. a soc. rozvoja“ schvaľovať, by sa zároveň s materiálom lepšie oboznámili a pri hlasovaní o ňom by sa mohli riadiť aj inak, ako straníckou disciplínou.
  V každom prípade by sme mali spracovateľom materiálu pomôcť.
  Veď sa nejedná o nich, ale o nás, ktorí chceme v našom meste žiť na lepšej úrovni, ako doteraz.
  Oslava MDD v MŠ .
  (článok od čitateľa, Informácie, 08.06.2007)

  Ako inak osláviť deň detí, ak nie hrou, radosťou a detským šantením.
  Preto sme sa celý kolektív dohodli na stratégii, že zoberieme deti do žrebčína „Štít“ v Kopčanoch.
  Možno, že niektorí ani nevedia, že v tomto regióne máme takú nádhernú kultúrnu pamiatku.
  Naša návšteva splnila hneď niekoľko cieľov.
  Deti spoznali regionálnu kultúrnu pamiatku, pozreli si stajne, oboznámili sa s chovom koní a v neposlednom rade, čo bolo pre deti veľmi zaujímavé, sa povozili na koníkoch.
  Deti mali taktiež možnosť pozrieť sa na cvičenie koní a ich prípravu na preteky.
  Bolo to nádherné dopoludnie, za čo ďakujeme pracovníkom „Štítu“ a obzvlášť pánovi Milanovi Smaženkovi, ktorý sa nám venoval s veľkou trpezlivosťou a s entuziazmom odpovedal na každú otázku.
  Verte, že tých otázok od 70-tich detí bolo naozaj neúrekom.
  Touto akciou sme mali možnosť deti oboznámiť o zmysle a poslaní prírody, do ktorej nepochybne patrí aj pohyb a s ním spojené efektívne trávenie voľného času.

  Zástupkyňa MŠ Holíč pracovisko Hollého: Marika Gottliebová
  Otvorenie kúpaliska v Holíči
  (prevzaté, Informácie, 30.05.2007)
  CKŠ Holíč oznamuje , že v piatok 15. júna 2007 bude otvorené letné kúpalisko v Holíči.

  Počas letnej sezóny do 3. septembra budú k dispozícii šatne , bufet a bazény
  - Veľký plavecký : 50 x 25 m , hĺbka 1,1-2,2 m
  - Stredný (detský ) : 14 x 6 m , hĺbka 0,7-0,5 m
  - Malý ( najmenšie deti ) : 14 x 5 m , hĺbka 0,5-0,3 m

  Prevádzková doba : 15.06.2007 - 03.09.2007
  Otváracie hodiny : 10.00 - 19.00 hod
  Vstupné od 15 r. 25,- Sk
  Deti do 15 r.(do 3 r. zdarma) 20,- Sk

  Volejbalové ihrisko 100,- Sk
  Stolný tenis 30,- Sk
  Badminton 30,- Sk
  Beachball 30,- Sk

  Permanentky: dospelý 10 vstupov 200,- Sk
  20 vstupov 350,- Sk
  deti 10 vstupov 150,- Sk
  20 vstupov 270,- Sk

  Kontakt : CKŠ tel. 668 2255 , mobil: 0907 / 657 884
  Quo vadis Holíč?
  (k2n, Informácie, 02.05.2007)
  Všetko je v pohybe, všetko sa vyvíja. Vývoju neujde ani mesto.
  Otázkou však je, či sa vývoj mesta naozaj uberá tým správnym smerom.
  Náš, tvrdo skúšaný Holíč, chytá (zdá sa) zlý vietor.
  Nenarážam teraz na nedostatky, s ktorými má v dnešnej dobe, nezávisle na veľkosti, hádam každé sídlo.
  Narážam na fakt, že sa v našom meste zmenšuje životný priestor.

  Holíč vyzerá krásne z lietadla.
  Kto mal možnosť pozrieť si jeho obraz z vtáčej perspektívy, dá mi za pravdu.
  Horšie je to dolu v uliciach.
  Život, ten pravý a mestský, sa u nás zúžil do slížika, ktorý začína u VÚB-čky a končí Besedou, resp. Farským kostolom.
  Mestský život funguje len pri hlavnej ceste, kde je sústredená doprava, obchody, správa a paradoxne práve tu sa tisneme na najužších chodníkoch v celom meste.

  Od VÚB až po križovatku nebývajú ľudia (vrátane Námestia mieru a Námestia sv. Martina).
  Centrum sa premenilo na zónu v špičke prepchatú ľuďmi a autami, zónu ktorá je mimo špičky poloprázdna, až prázdna.
  V dávnejších dobách žil Holíč na väčšej ploche, ako dnes.
  Už sme zabudli na „Starý rink“, na celodenný ruch na dnes prakticky zatvorenom námestí a vôbec na ruch „do šírky“.
  Vývoj ide živelne.
  Každé obdobie presadzuje svoje priority, ale komplexne sa s vývojom mesta celé generácie nikto nezaoberá.
  Dokonca sa „rozširovaniu“ života v meste sami bránime (viď aj diskusie na týchto stránkach).
  Niekto chce chrániť zeleň, iný by chcel mať z centra oddychovú zónu...
  No Holíč nie je Bratislava.
  Prepych ochrany centra od bežného ruchu si pri našej veľkosti nemôžeme dovoliť.
  Domnievam sa, že by mali zasiahnuť odborníci.
  Nepriaznivú situáciu aj tak nezvrátia za pár rokov, ale môžu ukázať smer, aby sme sa v našom slížiku, či lieviku raz nezadusili.
  Dnešné čiastočné zásahy, spravidla poplatné prioritám momentálneho vedenia síce zvyknú vyriešiť okamžitý problém, ale vzápätí vyrobia dva nové.

  Niekto môže oponovať, že máme predsa Územný plán mesta.
  Máme, len ten rieši zóny z iných pohľadov.
  Napríklad problém pohybu asociálov a nedisciplinovaných občanov na Námestí mieru v nedeľu poobede žiadny územný plán nevyrieši.
  Dovolím si touto cestou požiadať diskutujúcich o názory na načrtnutý problém.
  Možno sa nájdu rozumné nápady, ktoré raz ožijú.

  Ďakujem.

  Čo ma rozčuľuje.
  (RiViera, Informácie, 04.04.2007)
  Na mestskom cintoríne sa pred niekoľkými rokmi pod centrálnym dreveným krížom objavilo súsošie, ktoré má pripomínať pamiatku na nenarodené deti.
  Nepochybujem o dobrom úmysle objednávateľa tohto „umeleckého“ dielka, ale o vkuse autora naozaj pochybujem.
  Všimla som si, že podaktorí ľudia prechádzajúci pomimo, radšej odvrátia pohľad a neriskujú si tak pokazenie atmosféry, ktorú návšteva cintorína prirodzene vyvolá u každého normálneho človeka.
  Možno si poviete, že nejde o podstatnú vec.
  Je to pravda.
  Na takom malom súsoší svet nestojí a nepadá, ale viete čo si o nás hovoria a myslia príležitostní návštevníci nášho cintorína?
  Chcela by som týmto príspevkom vyvolať diskusiu, či je naozaj nutné, aby sme strpeli svojvôľu zvláštneho vkusu niekoho, kto nám nanucuje podobné umelecké skvosty a či by sa niekto nemal zamyslieť.
  Život v pohybe.
  (Marko, Informácie, 29.03.2007)
  Nie všetko sa v Holíči zastavilo.
  V poslednom období pribudlo niekoľko pekne upravených priestorov.
  Schválne, dokážete určiť priestory na fotkách pred úpravou a po úprave?
  Nápoveda:
  Ide o tri priestory.
  Posledné dve fotky sú z miesta, ktoré na úpravu ešte len čakajú.
  Vidieť a byť videný.
  (k2n, Informácie, 19.01.2007)
  Takéto pravidlo neplatí len pri šoférovaní.
  Oveľa viac platí pri prezentovaní mesta a mesto Holíč sa teraz dôstojne prezentuje a teda je videné na práve prebiehajúcom medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2007 v priestoroch Incheby v Bratislave.
  V spoločnom stánku miest zo Záhoria sa Holíč dôstojne prezentuje a záujem o naše mesto je minimálne taký, ako o mestá, ktoré sa prezentujú prehnanými a drahými stánkami.
  Možno i väčší!
  Alea Iacta Est....
  (k2n, Informácie, 03.01.2007)
  Slávnostné ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo, Kultúrny dom v Holíči 2. 1. 2007.
  Preplnená sála, obsadené balkóny.
  Slávnostný akt prebehol na dôstojnej úrovni a nový primátor Zdenko Čambal dokázal už na prvej schôdzi zjednotiť nových poslancov a tí jednomyselne odhlasovali navrhnutého zástupcu primátora, ktorým sa stal Rastislav Caletka.
  Podobne prebehli aj voľby predsedov a podpredsedov nasledovných komisií.
  1. Komisia finančná a podnikateľskej činnosti, predseda Ing. Nataša Londarevová, podpredseda Ing, Roman Hrnčirík

  2. Komisia stavebnej činnosti a životného prostredia, predseda Ing. Jozef Vlčej, podpredseda Ing. Igor Bartošík

  3. Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na činnosť primátora mesta, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ, predseda Peter Štermenský a podpredseda Ing. Roman Hrnčirík.

  4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov, predseda Ing. Marián Honza, členovia Rastislav Caletka a MUDr. Milan Nagy.

  5. Komisia školstva, kultúry a športu, predseda Mgr. Marta Pavlačková, podpredseda Mgr. Renáta Studeničová.

  6. Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová, predseda Beáta Ivanová, podpredseda Jarmila Duffková.

  7. Komisia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, predseda Rastislav Caletka, podpredseda Ing. Milan Bocko.

  Ozdobou slávnostného aktu boli a predseda TSS Tibor Mikuš, poslankyňa NR Renáta Zmajkovičová, prednosta Okr. úradu v Senici a primátori a starostovia z okresov Skalica a Senica.

  Novému vedeniu mesta prajeme veľa úspechov!
  Listy od čitateľov.
  (prevzaté, Informácie, 15.12.2006)
  Bol som pri tom
  List čitateľa: 2006-12-14 (23:18:40)
  Nemôžem nereagovať na príhovor pána EXPRIMÁTORA Horáka v holíčskom žurnále o zmanipulovaní komunálnych volieb na primátora mesta Holíč.
  Pán Horák bol prvý kto porušil pravidlá komunálnych volieb stanovené zákonom.
  A to tým, že počas volieb vstúpil aj so svojím nohsledom pánom Kubíkom do priestorov určených pre miestnu volebnú komisiu, a to pri sčitovaní výsledkov jednotlivých okrskových komisií ,kde nemali čo robiť.
  Po zistení neoficiálneho výsledku, že pán Horák prehral o " 10 " hlasov, sa odobrali do istej miestnosti, kde čakal v "mierne" podnapitom stave pán Zethy a určite kovali želiezko pokiaľ bolo žeravé.
  O krátku chvíľku tieto tri osoby opäť vstúpili do miestnosti pre miestnu volebnú komisiu kde bola vyvolaná hádka (bolo to počuť až na ulicu).
  Tak čo milí Holíčania, kto teda chcel ovplyvniť, zmanipulovať a znehodnotiť slobodnú a demokratickú vôlu občanov nášho mesta?
  Kto tak krásne ohodnotil prácu každej okrskovej komisie a znehodnotil ich sľub?
  Okrem iného tam sedeli a rátali hlasy aj jeho voliči.
  A ešte na záver tá ČEREŠNIČKA v strede torty.
  "Kde vzal pán Horák tých 50 neplatných hlasov?
  Veď o nich nieje v žiadnej zápisnici ani len zmienka!"
  "A teraz diskutujme o ústavnom súde milí Holíčania."

  ( Autor: mafo84 | Email: neuvedený | WWW: neurčené )


  Domov dôchodcov
  List čitateľa: 2006-12-13 (20:55:20)

  S rozhorčením prijali členky volebnej komisie č. 1 v Holíči vyjadrenie doterajšieho primátora p. Horáka o priebehu komunálnych volieb dňa 2. 12. 2006.
  Citujem p. Horáka: "Tiež mám určité indície, že voľby v domove dôchodcov neprebehli celkom podľa volebného zákona..."
  Členky komisie, ktoré boli v domove dôchodcov s prenosnou urnou, prehlasujú, že voľby v tomto zariadení prebehli úplne regulérne, všetci voliči sa preukázali občianskym preukazom, počas volebného aktu neboli nikým ovplyvňovaní, teda volebný zákon v žiadnom prípade porušený nebol.
  Vzhľadom ku skutočnosti, že p. Horák verejne v holíčskej televízii spochybnil ich výkon funkcie vo volebnej komisii, mal by predložiť dôkazy, že hlasovanie v domove dôchodcov neprebehlo v súlade s volebným zákonom.
  V prípade nepotvrdenia jeho slov budú zvážené ďalšie kroky v zmysle zákona o ochrane osobnosti.

  ( Autor: komisia | Email: neuvedený | WWW: neurčené )

  |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|