Vasa IP adresa : [3.91.79.74]
holican holican
Dnes má sviatok Adrián, zajtra Gabriel a pozajtra Marián.
23. 03. 2019   | Reg./Prihl. | POKEC | Hlavná stránka | Listy od čitateľov | Stiahnite si |    
online je 9 čitateľov,
skús POKEC-ať

Naposledy registrovaní čitatelia
 • lajo
 • niktos
 • Xxxxx
 • erika

 • kontaktný e-mail:
  redakcia
  webmaster
  administrator
  xerro
  lucky

  Celkom9001048
  Marec38405
  Dnes813

      Boli zobrazené 15 (z 176 nájdených) článkov.    

  |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|

  Čo tak pozametať si pred vlastným prahom?
  (xerro, Aj to sa môže stať v Holíči, 02.12.2005)
  V najnovšom úvodníku miestneho dvojtýždenníka Holíčan nám pán Petrovič perom Lojzíka Mastitrúbu píše ironický úvodník o výsledkoch volieb do VÚC.
  Opakovane zvolenému poslancovi Zdenkovi Čambalovi vyčíta jeho odpočet činnosti za predchádzajúce volebné obdobie, ktoré použil v rámci svojej volebnej kampane.
  Pohoršuje sa nad tým, že svojou poslaneckou činnosťou prispel aj k odstráneniu havarijného stavu v starobinci a odstráneniu závažných nedostatkov telocvični SPŠ.
  Vraj čo je normálnou povinnosťou majiteľa a správcu, netreba povyšovať na nadprácu.
  Lobing na odstránenie havarijného stavu sa vraj robí len v banánových republikách!
  Zvláštny názor.
  Zvlášť keď je v kraji havárií možno aj viac ako dvadsať a peňazí na odstránenie sotva dvoch či troch, ktoré sa „čistou náhodou“ ocitli v Holíči.
  Odhliadnuc od faktu, že iné aktivity v odpočte činnosti poslanca pre istotu nevidel, zastavme sa pri povinnostiach, o ktorých sa podľa Lojzíka nemá diskutovať, ale má sa konať.
  Takéto povinnosti má aj mestská samospráva (doporučujem pozrieť § 4 zákona o obecnom zriadení).
  Napríklad aj starostlivosť o miestne komunikácie by mala byť pre samosprávu prioritou.
  Teda nedopustiť, aby sme v Holíči mali cesty a chodníky, za ktoré by sa červenala aj banánová republika.
  Prečo Lojzík nezaloboval v miestnom zastupiteľstve a nepresadil preorganizovanie zdrojov aj na údržbu komunikácií?
  Veď mať dobré komunikácie je povinnosťou správcu, teda mesta!
  Tak netreba diskutovať, ale treba konať!
  A ak chýbajú peniažky doma, zalobovať inde!
  A keď sa to nedajbože podarí, tak sa tým netreba chváliť, lebo je to samozrejmosť a povinnosť!
  Čo keby to takto videl aj náš vnímavý Lojzík?
  Konalo sa také malé a rýchle Mestské zastupiteľstvo.
  (k2n, Aj to sa môže stať v Holíči, 21.11.2005)
  V pondelok 14. novembra podvečer sa šup – šup vybavilo ďalšie Mestské zastupiteľstvo.
  Oficiálne web stránky Holíča a miestne noviny určite napíšu, že všetko bolo OK a oficiálne komentáre zhodnotia zastupko ako ďalší krok k prosperite mesta.
  Dovolím si preto k nemu napísať komentár a názor z opačnej strany.
  Len také perličky, lebo tie z prijatých a publikovaných uznesení určite nevyčítate.
  1. V jednom z bodov programu sa rokovalo o čerpaní rozpočtu na tento rok.
  Bolo to také zhodnotenie čo sa a ako sa urobilo.
  Hlavný kontrolór k bodu síce povedal, že pri predchádzajúcich rozpočtových úpravách sa väčšinou konalo ex post a boli porušené rozpočtové pravidlá, no „hrach na stenu padol“.
  Poslanci boli spokojní s konštatáciou a k opatreniam na odstránenie opakujúcich sa nedostatkov neprišlo.
  Spokojní boli aj prednosta so štatutárom.
  Bodaj by nie!
  2. Vzápätí sa prijala ďalšia, v poradí už 11 úprava rozpočtu na tento rok.
  Príjmy sa ukazujú priaznivo!
  Hlavný kontrolór zmenu rozpočtu doporučil s poznámkou, že aj keby sa urobilo za rok hoci aj 15 zmien rozpočtu, dôležitý je efekt týchto zmien.
  Má tak trochu pravdu, len načo potom robiť rozpočet!
  O mesiac sa bude schvaľovať rozpočet na rok 2006 a pri jeho schvaľovaní by možno stačilo odsúhlasiť hrubé cifry s tým, že rozpočet bude pravidelne upravovaný podľa potreby a okolností.
  Ušetrí sa čas na siahodlhú rozpravu a výsledný efekt bude rovnaký, no nie? ( Toto „racionalizačné“ opatrenie myslím samozrejme ironicky.)
  3. Upravilo sa VZN č. 7 „O podmienkach zmluvných prevodov vlastníctva mesta“.
  Primátor dostal od poslancov právomoc dojednať z kupujúcim také podmienky, ktoré on uzná pre daný prípad za výhodné.
  Síce si to musí nechať následne poslancami odklepnúť, ale to je pri našom poslaneckom zbore naozaj nepodstatná formalita.
  Načo je potom VZN?
  Stačí rozhodnutie primátora ad hoc a je to!
  Tam kde nie sú jasné pravidlá, nečakajme ani spravodlivosť!
  4. V rôznom dostali poslanci info o možnosti výstavby ďalšieho obchoďáku v meste, pri zdravotnom stredisku.
  Objavili sa až dve ponuky, druhá bola na poslednú chvíľu a tak sa tento bod z programu stiahol, aby sa vytvoril priestor pre mestský manažment na lepšie posúdenie obidvoch ponúk.
  Z podstatných vecí by to bolo asi všetko.
  Ešte hádam ponuka na vybudovanie prenosnej ľadovej plochy, ale túto myšlienku poslanci zamietli.
  Tento špás by stál mesto viac ako 3 milióny a platiť by ho začala až garnitúra vzídená z ďalších komunálnych volieb.
  Tiež rozumné rozhodnutie!
  Bolo tam toho samozrejme viac, no to podstatné som sa snažil napísať, aby si verejnosť mohla doplniť oficiálne správy o konaní MsZ v Holíči.
  Ďalší exponát múzea?
  (xerro, Aj to sa môže stať v Holíči, 11.10.2005)
  Takto to tam vyzeralo v sobotu a nedeľu 8 – 9. októbra cez deň i v noci.
  To sa v Holíči stáva
  (článok od čitateľa, Aj to sa môže stať v Holíči, 07.10.2005)
  Daň z nehnuteľnosti.
  Začiatkom tohto roka sme podávali daňové priznania k nej za podmienok, ktoré boli v našom meste pre občana absolútne nevyhovujúce.
  Čakanie vo dvore pred kanceláriou finančného oddelenia Mestského úradu v Holíči v chladnom zimnom počasí na vstup do nej po jednom klientovi, resp. čakanie pod bránou úradu v prievane.
  Podľa môjho názoru prevažná väčšina daňovníkov termín stanovený k jeho predloženiu dodržala.
  Očakával som, že rovnako sa bude správať aj Mesto Holíč a výmer dane z nehnuteľnosti zašle v termíne, ktorý stanovuje VZN Mesta Holíč č. 30/2004 zo dňa 13. 12. 2004, ktoré nadobudlo účinnosť 1. 1. 2005.
  Jeho § 7, odsek 1 stanovuje 4 splátky, a to prvú splátku do 15 dní od doručenia platobného výmeru, druhú splátku do 30. júna 2005, tretiu splátku do 30. septembra 2005 a štvrtú splátku do 30. novembra 2005.
  Nestalo sa tak.
  Výmer k uvedenej dani v mojom prípade vydalo Mesto Holíč až 8. septembra tohto roku a doručený mi bol 14. septembra s tým, že platba bola rozdelená na štyri splátky nasledovne – prvá splátka do 15 dní od doručenia výmeru, druhá splátka do 15 dní od doručenia výmeru, tretia splátka do 30. septembra 2005, štvrtá splátka do 30. novembra 2005.
  Teda v priebehu dvoch týždňov musím zaplatiť tri štvrtiny vyrubenej dane z nehnuteľnosti /v mojom prípade to predstavuje cca 1 100 Sk, no mnohí musia mať naraz k dispozícii oveľa viac/.
  Možno je tento postup mesta v súlade so zákonom, určite však nie je v súlade so zodpovedným prístupom jeho predstaviteľov k občanovi, ktorý nemá možnosť využiť termíny splácania dane uvedené v spomínanom VZN.
  Naše mesto musí byť v okrese opäť výnimkou?
  Ak je možne, že v mestách Gbely a Skalica dokázali spracovať daňové výmery v prvom polroku, nemohlo tomu tak byť aj v Holíči?
  To by však jeho predstavitelia museli mať iný vzťah k jeho občanom.
  Ak by sa podľa viceprimátora nášho mesta mali okolité mestá učiť v organizovaní kultúrnych akcií od Holíča, v tomto by sa mali naši predstavitelia učiť od nich.
  Ich predstavitelia totiž posilnili personálne finančné oddelenia, aby výmery boli spracované v čo najkratšom čase.
  Mimochodom, ak sa naše mesto hrdí holíčskymi zámockými štvrtkami, Skalica za ním v ničom nezaostáva.
  Naopak, kultúrne akcie organizované v Skalici sa na rozdiel od Holíča konajú aj v kultúrnom prostredí.
  Či už je to františkánska záhrada, odnedávna prekrásna koncertná sieň františkánskeho kláštora, či v iné priestory, nie prostredie plné prachu, špiny, tak ako je tomu v Holíči v areáli zámku.
  Aj v tomto by sa predstavitelia nášho mesta mali čo podučiť od Skaličanov.
  Dožijem sa aspoň na staré kolená organizovania podobných akcií v takom krásnom prostredí, aké je vybudované v Skalici, aj v našom meste?
  To by som tu musel byť ešte ďalších aspoň 50 rokov, alebo by sa do jeho vedenia museli dostať ľudia, ktorým na jeho občanoch a na jeho rozvoji naozaj záleží.
  M.K.
  Zastupiteľstvo na holíčsky spôsob.
  (k2n, Aj to sa môže stať v Holíči, 26.09.2005)
  Tak vyzeralo posledné riadne zasadanie MsZ v Holíči, konané v pondelok 19. 9. 2005.
  Tomuto zastupku predchádzalo ešte jedno, tzv. mimoriadne, konané v piatok 16. 9. 2005, no o jeho zvolaní sa verejnosť nedozvedela.
  Vraj tam išlo o to, aby poslanci dali mandát predstaviteľom mesta, aby sa títo mohli zúčastniť dražby majetku firmy VPP, čo sa vraj aj stalo.
  Riadne zasadanie (pondelkové) prebiehalo tradične ospalo a tradične tam poslanci bezducho schvaľovali primátorovu vôľu a brali na vedomie fakty o čerpaní rozpočtu, organizačných zmenách a pod.
  Pri rutinných bodoch programu by to až tak nevadilo, no pri takom dôležitom bode programu, ako bola zmena rozpočtu (už ôsma v tomto roku!!!), ktorá prehádzala priority pôvodného ročného rozpočtu, to už sranda nebola.
  Zmeny priorít a časté zmeny rozpočtu svedčia o nekoncepčnosti práce súčasného vedenia.
  Hlavne, že mesto má schválený rozvojový program, schválený tými istými poslancami!
  Program vygradoval až na záver, keď jeden z poslancov, ktorý nebol účastníkom piatkového mimoriadneho zastupiteľstva, po predchádzajúcom vysvetlení žiadal o zrušenie tam prijatého uznesenia, teda chcel aby sa mesto nezúčastnilo dražby majetku VPP, nakoľko tento majetok Holíč nepotrebuje a nie je mu jasné, ako sa mesto vysporiada s nákladmi, ktoré bude tento špás stáť a tak.
  Primátor sa odmietol k tejto žiadosti vyjadriť, nakoľko bol na rokovaní prítomný aj zástupca firmy VPP a vraj by to narušilo rozohranú „šachovú partiu“, ktorú rozohral.
  O návrhu sa ani nehlasovalo!
  Vraj to nebolo ani porušenie rokovacieho poriadku, keď poslanec na hlasovaní netrval.
  Čudný výklad rokovacieho poriadku!
  Asi ho nik ani nečítal.
  No a dotyčný nespokojný poslanec sa zrazu stiahol (asi zachytil výstražný signál) a ostatní poslanci mlčali.
  A tak nik nevie o čo ide.
  Či boli poslanci v obraze, či sa len chovali tak ako vždy, alebo je tu naozaj rozbehnutá partia o ktorej verejnosť nemá mať info.
  V každom prípade je nehorázne, keď sa z majetkom mesta a tento krát nemalým majetkom, nakladá za chrbtom verejnosti (možno aj za chrbtami nami zvolených poslancov).
  V kuloároch sa hovorilo, že sa schyľuje k poslednej bitke, ktorá bude koncom vojny.
  Dáva to zmysel, lebo za mesto vedie vojnu autoritatívny generál-primátor, ktorý nechce vidieť celkovú situáciu na vojnovom poli a velí dôstojníkom-poslancom, ktorí dôvody vojny nepoznajú a o vojenských praktikách nemajú ani šajn.
  Nuž uvidíme.
  Len aby sme tu nemali holíčske „Waterlo“!
  Lojzík Masti-T R Ú B A.
  (článok od čitateľa, Aj to sa môže stať v Holíči, 09.09.2005)
  Náš obľúbený úvodníkový expert Lojzík MastiTRÚBA nám opäť zaspieval (zatrúbil) na starú známu nôtu.
  Našich dobrých a milých predstaviteľov mesta nám v tejto, dnes už úvodníkovej odrhovačke, ospieval ako zástancov spravodlivosti a práva a na tých zlých podnikateľov z VPP zvoláva hromy a blesky v podobe orgánov činných v trestnom konaní a domáha sa aj „spravodlivého“ občianskeho hnevu, ktorý strhne právo konečne tam kam patrí.
  Rozumej: Horák zvíťazí!
  Asi tak to stojí v úvodníku najnovšieho tlačeného Holíčana.
  Myslím, že by tieto nezmysly mal už konečne niekto zatrhnúť.
  Sám „vysokoškolák“ Mastitrúba by mohol pochopiť že sa opakuje, teda len sa strapňuje.
  Už viackrát si povedal svoj názor a to by mohlo stačiť.
  Holíčania, aj tí bez VŠ, si už o omieľanej kauze dávno utvorili svoj názor.
  Tak ako aj spomínané orgány činné v trestnom konaní!
  Gramotného človeka musia predsa urážať také kombinačné nezmysly, ako že keď má mesto v právnickej osobe VPP spol. s r. o. podiel a táto právnická osoba penalizuje svojho odberateľa, teda mesto, neznamená to, že penalizuje sama seba.
  Penalizuje predsa odberateľa!
  Stačí si pozrieť obchodný zákonník.
  Nechcem robiť výklad zákona.
  Kto rozumie, vie o čom píšem a kto nechce rozumieť, neporozumie.
  Do kategórie podobných nezmyslov patrila aj teória o 365 % penalizácii za rok.
  S číslami sa dá narábať hociako.
  Ešte že prokuratúry sa v číslach vyznali.
  No pre nezainteresovaných muselo byť čítanie o takých penáloch riadnym šokom a o to Mastitrúbovi išlo.
  Lojzíku Mastitrúbo!
  Už nám také nezmysly nepíš!
  Nepomôžeš tým nikomu a sám si uznania nevyrobíš.
  V budúcnosti radšej zmeň tému.

  Peter Lehnický, Holíč
  Pravé letné zasadanie Mestského zastupiteľstva.
  (k2n, Aj to sa môže stať v Holíči, 27.07.2005)
  Aspoň taký dojem som mal ja a určite aj ďalší účastníci – neposlanci v pondelok, 25. júla na jeho riadnom zasadaní.
  V duchu pravidiel uhorkovej sezóny hlasovali poslanci o bodoch programu, ktoré poznali len oni sami z materiálov, ktoré mali k dispozícii len oni a prítomná verejnosť počula od predsedajúceho primátora len slová ako: materiály máte k dispozícii, prosím o vaše stanoviská.
  O čom sa hlasovalo, to sme si my ostatní mohli len domýšľať z prípadnej chabej rozpravy a strohého úvodu ku každému bodu.
  Tak sme sa útržkovite dozvedeli, že v porovnaní so Skalicou je mestský aparát početne slabo obsadený a že treba schváliť novú organizačnú štruktúru navýšenú o ďalších troch pracovníkov, čo aj poslanci odklepli.
  Ako inak, veď úradníkov nie je nikdy dosť!
  Tiež sme sa dozvedeli – nedozvedeli o potrebnej, už šiestej úprave rozpočtu z dôvodov navýšenia príjmov.
  Aj to bez problémov prešlo.
  Ďalej sa rokovalo o zmene vo VZN o chove a držaní úžitkových zvierat.
  Tento bod programu bol, azda jediný, seriózne a logicky zdôvodnený, ale nakoniec sa musel z rokovania stiahnuť pre formálne nedostatky - jeho prípravu niekto odflákol.
  Potom sa chvíľu hovorilo o zmenách zásad kontroly.
  O akých, to vie iba Boh a poslanci.
  Pokračovalo sa majetkovými prevodmi, ďalej nám kontrolór porozprával o kontrolnej činnosti, kde ma zaujala poznámka, že sa protokoly o kontrolách nerobili, lebo vraj neboli zistené závady a už sa pomaly blížil koniec.
  Do „rôzneho“ sa neprihlásil nik a začala diskusia.
  V diskusii sme si od primátora vypočuli, že na kruhový objazd ešte nie je vybraný dodávateľ, no napriek tomu sa na jeseň začne stavať.
  Na diskusný príspevok, v ktorom Ing. Staňka poďakoval za účinnú a nezištnú pomoc pri organizovaní vydarenej akcie na letisku náčelníkovi mestskej polície a riaditeľke centra kultúry a športu primátor nereagoval, ale zato vzápätí prudko a podráždene zareagoval na jeho výtku o nekonaní vo veci územného plánu, ktorú si „dovolil“ predložiť poslancom aj v písomnej forme.
  Vraj si dovolil veľa a dovolil si to naposledy!!!
  Okríkanie diskutujúcich na rokovaniach Mestského zastupiteľstva sa v poslednom období stáva pravidelne.
  Mohli by si to dať aj ako bod programu...
  Na záver primátor ešte čosi tajnostkársky utrúsil o aktivitách proti VPP a bol koniec.
  Poslanci mohli ísť oberať uhorky na šalát, lebo celé zastupko sa stihlo za jednu rovnú hodinu.
  Padla značka padla a už si tam leží.
  (xerro, Aj to sa môže stať v Holíči, 13.07.2005)
  Leží si tam tretí týždeň, nevstáva, nik jej nepomáha.
  Aj zapršalo, ale nebeská vlaha nemá silu postaviť ju.
  Asi tak musí zostať.
  Chúďa značka.
  Občianska participácia „a la Holíč“.
  (k2n, Aj to sa môže stať v Holíči, 07.07.2005)
  Samospráva nie je súkromná fabrika v ktorej rozhoduje fabrikant a cez ktorého rozhodnutie nejde vlak.
  Samospráva je demokratická inštitúcia, ktorú spravujú občanmi zvolení zástupcovia a títo by mali konať v prospech svojich voličov.
  Na to aby ju zvolení zástupcovia dobre spravovali nestačí iba vedieť „spravovať“, ale treba vedieť aj spolupracovať, vlastne nechať spolupracovať i občanov.
  Hovorí sa tomu participácia občanov na správe vecí verejných.
  Zjednodušene povedané ide o umožnenie verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní radnice.
  Forma, akou to radnica občanovi umožní, môže mať veľa podôb.
  A s jednou podobou som sa stretol na poslednom (júnovom) zasadaní Mestského zastupiteľstva.
  O čo išlo?
  Je všeobecne známe, že v Holíči chýba obchodný dom, supermarket, alebo niečo podobné.
  Vedenie mesta sa zo začiatku aj snažilo takýto druh obchodného zariadenia na svoje územie získať, no bez úspechu.
  Primátor to zdôvodnil na viacerých fórach (v novinách, miestnej televízii, na rokovaní MsZ).
  Proste Holíč, ako neokresné mesto vraj nie je v sfére záujmu obchodných reťazcov a bolo vysvetlené.
  Inými slovami povedané, mesto to vzdalo!
  No a potom sa našla občianska iniciatíva, ktorá vie do nášho mesta takýto obchod pritiahnuť.
  Podnikli sa kroky, nadviazali kontakty, vykonali sa vstupné návštevy a začalo to vďaka iniciatíve občana – jednotlivca vyzerať sľubne.
  Ale v rámci diskusie na júnovom zastupiteľstve sa prítomní nestačili diviť.
  Ten dotyčný občan si dovolil pokritizovať prístup mesta (nedostatok vysporiadaných pozemkov) a to si dovolil veľa.
  Zlízol si to od primátora a čo viac, dvaja poslanci začali vyskakovať ako papieroví čerti.
  Od primátora to pekné a ani štátnické nebolo.
  Sám sa síce v minulosti neúspešne snažil, no aspoň to.
  Arogancia od poslancov však vyrazila dych.
  Tí, ktorí v zabezpečení supermarketu pre Holíč neurobili ani čo by za necht vošlo mali nárok nanajvýš mlčať, či zapojiť sa otázkou, ako môžu v tejto veci pomôcť.
  Na viac morálne právo nemali.
  Sú predsa poslanci a nie nejaký ústredný výbor, ktorý v minulosti mohol všetko.
  Že by svoji prístupom chceli dať občanom výstrahu, aby sa už nikdy nemiešali do „správy vecí verejných“?
  Alebo to bola iba demonštrácia bohorovnosti?
  Neviem, no prístup k participácii občanov si takto nepredstavujem.
  A určite nie iba ja.
  Nedá mi nezakončiť slovami L. N. Tolstoja:
  „Keď si sa zmýlil, priznaj sa k chybe bez obáv o svoju autoritu, pretože podlomiť si ju môžeš len zamlčovaním chýb.“
  Holíčsky úvodník z tlačeného Holíčana (č. 12, 16 – 30 jún 2005).
  (xerro, Aj to sa môže stať v Holíči, 24.06.2005)
  Prečítal som si ho a zamyslel sa.
  Asi by mal konečne niekto redakcii naznačiť, že samochvála smrdí.
  Akýsi Lojzík Mastitrúba, mimochodom človek znalý všetkého, čo sa v Holíči deje, človek ktorý bol na všetkých akciách, nám tu vychvaľuje všetko, čo sa v Holíči robí.
  Chyba je ale v tom, že všetko vidí cez okuliare pracovníka mestského úradu, teda že všetko je naj – naj a tak si pozorný čitateľ za Lojzíkom Mastitrúbom nájde toho pravého autora.
  Veď kto druhý, kto nie je ranený slepotou, môže napísať podobné vety (a ešte špatným dialektom), ako:
  - ... „charakter“ našého krásného Holíča sa zase posunul na vyšší úroveň ...
  - ... suprové, jak by povidali moje deti ...
  - ... zvlášť sem ocenil inauguráciu prvej poštovej známky s holíčským motívem ...
  - ... tu dávam tých klobúkú dole ňekolik ...
  - ... rozvoj kultúry v Holíči je ve správých rukách ...
  - ... dobrý nápad s holíčskýma hradnýma slávnosťama ...
  No a samozrejme nezabudol dodať že dotácií pre mesto mohlo byť viac, nebyť exekúcie a obstavených účtov.
  To napísal asi len pre poriadok, aby sme náhodou nezabudli.
  Niečo ako indiánske howgh.
  Mastitrúbo, Mastitrúbo!
  Nepodceňuj nás.
  My sa na rozdiel od Teba vieme pozerať na Holíč otvorenými očami aj bez mestských ružových okuliarov!
  Šetrenie na nepravom mieste.
  (k2n, Aj to sa môže stať v Holíči, 20.06.2005)
  Na niekoľkých fotografiách je zdokumentovaný výsledok šetrenia v údržbe verejnej zelene v Holíči.
  Nepokosená tráva, burina v „žatevnej“ zrelosti a neupravené ozdobné dreviny „krášlia“ naše mesto.
  A nie je to vždy iba v jeho okrajových častiach.

  Ďalší komentár k trpkej skutočnosti by bol asi zbytočný.

  Panem et circenses
  (k2n, Aj to sa môže stať v Holíči, 09.06.2005)

  Chlieb a hry.
  Inak povedané: zabávať ľudí a odviesť ich pozornosť od skutočných problémov ktoré sa nás týkajú, aby boli ľudia ľahšie manipuľovateľní.
  Máme za sebou pekný jarmok.
  Vydarilo sa počasie, sprievodný program ušiel (aj keď má možno niekto výhrady, ale veď všetkým sa vyhovieť nedá) a večerný ohňostroj bol tiež ako v LA.
  Chudobnejší si nakúpili lacný tovar (alebo nekvalitnejší tovar) a veriaci si užili slávnostnú nedeľnú omšu na námestí, celebrovanú opátom zo Strahova.
  A kadečo iné.
  Načo vyratúvať všetko!
  Deťom sa páčilo a dospelí boli väčšinou spokojní tiež.
  Jarmok sa skončil a skončila sa aj sviatočná atmosféra.
  Realita zostala.
  Aj rozbitá cesta na Námestí sv. Martina opäť ukázala svoje diery , ktoré sa dva dni schovávali pod stánkami trhovníkov.
  Stretol som sa s názorom, že oslavy by mali nasledovať po úspechu.
  Mali by byť tou čerešničkou na torte.
  V Holíči sa to opäť udialo naopak.
  Najprv sme oslavovali a teraz budeme hľadať to, čo sme vlastne oslavovali.
  Čo už.
  Aspoň že máme s času na čas chlieb a hry…

  Počúvam, pozerám, čítam a je mi smutno.
  (k2n, Aj to sa môže stať v Holíči, 12.05.2005)
  Medzi Holíčom a Skalicou bola vždy akási rivalita.
  My, čo sme sa tu narodili, ju berieme ako samozrejmosť a ani nepátrame po tom, z čoho vznikla.
  Zdravá rivalita by mala v konečnom dôsledku prinášať pozitívny efekt, tak prečo sa jej brániť!
  Rivalita medzi Holíčom a Skalicou však efekt neprináša a neprináša.

  Skaličania sa pomaly a isto pozerajú na Holíč ako na zapadákov a nám v Holíči zostáva len smutne závidieť.
  A veru máme čo!
  Nemá zmyslu vyratúvať, čo v Skalici dokázali v posledných rokoch vybudovať, či zrekonštruovať.
  Všetci to vieme.
  A vypadnú nám oči, keď sa Skaličanom podarí zrealizovať projekt z názvom „Mestský cestovný ruch“, ktorý ako najväčšia investičná aktivita v histórii Skalice (za 200 miliónov korún z európskych fondov) zmení tvár už teraz sľubne vyzerajúceho mesta.
  Ako sa im to podarilo?
  Asi sú šikovnejší a vedia.
  No a v Holíči zatiaľ počúvame len to, čo všetko sme mohli mať, keby mesto nemuselo platiť penále a pritom chodíme po rozbitých chodníkoch, ničíme si autá na neuveriteľne zničených miestnych komunikáciách, pozeráme sa na ošarpané budovy, prekračujeme smeti a hanbíme sa ....

  Otvorený list zástupcovi primátora.
  (článok od čitateľa, Aj to sa môže stať v Holíči, 29.04.2005)
  Otvorený list čitateľa Mgr. Klča, zaslaný na redakčný e-mail holican@holican.com so žiadosťou na zverejnenie.

  Dobrý deň, pán Mgr. Petrovič,
  so záujmom som si prečítal Váš diskusný príspevok na stránke www.holican.com.
  Žiaľ, musím konštatovať, že viaceré Vaše názory na činnosť úradníkov mestského úradu sú len Vaším zbožným želaním a s realitou nemajú veľa spoločného.
  Ako príklad môžem uviesť správanie sa jednej z referentiek finančného oddelenia – dane z nehnuteľnosti v k.ú. Holíč a výber poplatkov, sediacej v kancelárii vo dvore, ktorej správanie sa k stránkam je neslušné, arogantné /meno nepoznám/.
  Vety „Prečo sem vstupujete, neviete čítať?“ a pod. v súvislosti s oznamom na dverách, ktorý prikazuje vstupovať do kancelárie s tromi úradníčkami jednotlivo, pričom cez dvere do kancelárie nevidieť, „kávičkovanie“ v prítomnosti stránok namiesto ich vybavovania veru nepotvrdzujú Vaše slová o tom, že úradníci sa správajú k občanom mesta ako ich služobníci, o tom, že sú tu pre ľudí. Nakoniec ani umiestnenie kancelárie vo dvore nesvedčí o úcte k občanom, ktorí museli stáť pri odovzdávaní tlačív dane z nehnuteľnosti a pri platení poplatkov či už vo dvore alebo v prievane pod bránou mestského úradu.
  Rovnako tak nemôžem súhlasiť ani s Vaším názorom na zlepšovanie sa kvalifikovanosti úradníkov mesta, na to, že na vedúce miesta nastupujú ľudia, ktorí dokážu ľuďom slúžiť.
  Skôr opak je pravdou. Ako dôkaz predkladám riešenie môjho problému pracovníkmi Mesta Holíč – hlavným kontrolórom, stavebným úradom a oddelením výstavby a životného prostredia.
  Prípad vyriešil až Krajský stavebný úrad v Trnave, odbor stavebného poriadku, ktorý konštatoval, že závery zo šetrenia danej veci Mesta Holíč neboli správne.
  Na dôkaz môjho tvrdenia uvádzam riešenie môjho podnetu Mestom Holíč /všetky písomnosti sú na MsÚ/.
  Na jeseň v roku 2004 som podal podnet na suseda, ktorý pred časom pristavil k už jestvujúcej hospodárskej budove – k chlievom, ďalšiu hospodársku budovu na hranici našich pozemkov, čím mi zatienil časť záhrady. Štátny stavebný dohľad konštatoval, že budova mi netieni a dodatočne bude drobná stavba ohlásená na stavebnom úrade Mesta Holíč, odd. výstavby a životného prostredia.
  Prekvapilo ma, že zamestnankyňa stavebného úradu, dokonca bývalá vedúca odboru životného prostredia Okresného úradu v Skalici, nepozná stavebný zákon, ktorý podľa neskoršieho vyjadrenia Krajského stavebného úradu, odboru stavebného poriadku nepozná právny predpis, podľa ktorého sa dá dodatočne drobná stavba ohlásiť.
  Zároveň nepostrehla, že v bezprostrednej blízkosti ďalšieho rodinného domu je postavené hnojisko.
  Na záver zo šetrenia a na výkon štátneho stavebného dohľadu som podal sťažnosť, kde som nesúhlasil s dodatočným ohlásením jestvujúcej drobnej stavby, zároveň som požadoval odstránenie chovu hospodárskych zvierat a následkov chovu a držania hospodárskych zviera v hospodárskej budove, ktorá aj podľa štátneho stavebného dohľadu bezprostredne susedí s ďalším rodinným domom, čo je v rozpore s VZN mesta o chove a držaní hospodárskych zvierat.
  V mesiaci január t.r. sa uskutočnilo na základe môjho podnetu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorého sa zúčastnil aj hlavný kontrolór mesta.
  Na moju námietku, že močovka z hnojiska vyteká do mestskej kanalizácie, mi odpovedal, že majiteľovi to pravdepodobne niekto dovolil.
  Na moju ďalšiu námietku, že chliev s hnojiskom je postavený v bezprostrednej blízkosti rodinného domu, mi odpovedal, že majiteľ VZN Mesta Holíč neporušil, nakoľko chliev je od jeho domu umiestnený viac ako 10 metrov, na jeho umiestnenie by mal reagovať dotknutý sused, ktorý sa však nesťažuje, takže všetko je v poriadku.
  Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia mi zaslala správu z ústneho pojednávania a miestneho šetrenia, v ktorej konštatuje, že v chlieve je chovaná 1 ošípaná, zajace a sliepky, budova nie je ohlásená a vedľa nej sa nachádza neprekryté hnojisko. Záverom šetrenia je, že budova bude dodatočne ohlásená, že podľa VZN mesta chov hospodárskych zvierat v radovej a átriovej zástavbe /náš prípad/ nesmie byť povolený, nakoľko sused nemá námietky proti umiestneniu hnojiska, toto bude len prekryté z dôvodu zamedzenia šírenia sa nepríjemného zápachu. /Má táto formulácia od vedúcej odd. výstavby logiku?/
  Následne som podal žiadosť o posúdenie postupu zamestnancov oddelenia výstavby a ŽP MsÚ v Holíči a stavebného úradu na už spomínaný Krajský stavebný úrad v Trnave, odbor stavebného poriadku, ktorý mi dňa 31. 3. 2005 odpovedal v znení, že závery Mesta Holíč zo šetrenia danej veci neboli správne.
  Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších noviel neexistuje právny predpis, podľa ktorého sa dá dodatočne ohlásiť drobná stavba, teda ak Mesto Holíč zistilo miestnym šetrením nepovolené stavby, malo začať konanie podľa ust. § 88a stavebného zákona vyzvať vlastníkov stavby, aby doložili potrebné doklady k dodatočnému povoleniu stavieb.
  Stavby na chov hospodárskych zvierat sú užívané zároveň v rozpore s platným VZN Mesta Holíč č. 23/2002 s účinnosťou od 05. 12. 2003 Umiestnenie hnojiska je rovnako v rozpore s VZN Mesta Holíč.
  Hnojisko, ani prekryté, nemôže byť umiestnené v tesnej blízkosti rodinného domu.
  Mesto Holíč ako príslušný stavebný úrad na základe preneseného výkonu štátnej správy na stavebnom úseku je povinné začať konanie v zmysle ust. § 88 stavebného zákona.
  Problém tienenia časti záhrady mám riešiť v občiansko – právnom konaní, t.j. prostredníctvom súdu. Toľko zo strany Krajského stavebného úradu.
  Takže, pán Petrovič, stále trváte na názore, že úradníci Mestského úradu v Holíči sú správni ľudia na správnych miestach?
  Nevidíte v riešení môjho podnetu citeľné neznalosti právnych predpisov zo strany stavebného úradu, hlavného kontrolóra a vedúcej oddelenia výstavby a životného prostredia?
  Ja áno a domnievam sa, že podobné skúsenosti nemám iba ja.
  Žiaľ, aj preto je situácia v Holíči taká, aká je.
  Pochybujem, že aj v tomto prípade by si mestá Senica a Skalica brali vzor z Holíča.
  Stará ľudová múdrosť však hovorí, že ryba smrdí od hlavy. V našom meste tak asi tomu bude.
  S pozdravom

  Mgr. Miroslav Klč
  ?-List čitateľa: 2005-04-14 (18:30:34)
  (článok od čitateľa, Aj to sa môže stať v Holíči, 15.04.2005)
  dovolím si poprosiť holíčsku verejnosť o pokus otvoriť naozajstnú verejnú diskusiu, v ktorej by boli ochotní povedať svoj názor nie len laici, ale hlavne ludia, ktorí sa vyznaju v problematike a prepáčte a" v holíčskom bordeli " a naozaj nahlas začala diskusia čo sa tu stalo, deje a čo hlavne ďalej, - mám dojem že je najvyšší čas aby morálne založení manageri mesta, pokiaľ sa dá hovoriť o morálke - zvážili ako ďalej a ako položiť svoje funkcie .
  Nie je to len o pokutách VPP ale o celkovom stave mesta a jeho koncepcii - mám za to že je tu veľmi vysoký stav mestskej krízy kedy by mali ako v čechách gros, tak aj v Holíči padať hlavy, aj keď i myslím, že už je hodne neskoro, ale vyjadrite sa a prosím správcu aby toto dal na hlavnu stránku

  |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|